Vanuit kennis
over je eigen biologie,
in verbinding met je lijf.

Hormonen beïnvloeden je lijf, je brein, je hele “zijn”.
Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk.

De menstruatiecyclus en overgang begrijpen,
vermindert verzuim en ondersteunt persoonlijke vitaliteit.

Opeens kun je signalen van je lijf goed interpreteren.

En kunnen mensen zinvolle keuzes maken,
die bij hen passen.

Stap 1

Workshops

De overrompelende kracht van hormonen kent iedereen. De minuscule moleculen laten je a la minuut reageren bij gevaar. Ben je vermoeid, verliefd of verontrust? Dan beïnvloeden ze je brein. Heel menselijk. Waarom negeren we de significante impact van de menstruatiecyclus en overgang dan volkomen?

Stap 2

Trainingen

Wat is de prijs van verloren tijd? Wat zijn cascade effecten van het “niet-weten”? Ik geloof dat heel veel mensen dolgraag ondersteuning willen bieden; dolgraag rekening willen houden met elkaar. We weten simpelweg niet hoe.

Een training is een deep dive voor leidinggevenden, vitaliteitscoaches of HR professionals.

Stap 3

Trajecten

Bij ruim 75% van de vrouwen leidt de perimenopauze tot psychische of lichamelijke klachten (CNV, 2023). De particuliere én professionele Trajecten bieden 8 weken (2 cycli) concrete handvatten, fundamentele kennis en contact. In kleine groepen; daardoor bijzonder effectief. Als organisatie zendt je een krachtige boodschap uit: we waarderen jou en je talenten; en zijn toegewijd aan je welzijn en vitaliteit.

Over testosteron tijgers & de oerkracht van oestrogeen.

Stel, iemand loopt je tegemoet op straat. Je weet niets van deze persoon. Geen naam, geen beroep of studie; geen verleden. Toch kun je razendsnel vaststellen of deze persoon een man of een vrouw is (ik stel het nu even heel binair). Je ziet fysieke kenmerken, wellicht in het gezicht of in lichaamsbouw. Stemklank kan ook veel weggeven.

Er zijn overduidelijke verschillen tussen meer testosteron gedomineerde mensen (biologische mannen) en meer oestrogeen & progesteron gedomineerde mensen (biologische vrouwen). En uiteraard: dit verhaal is te simplistisch om recht te doen aan het volledige spectrum dat er bestaat.

Maar de bottom line is dit: hormonen zijn immens krachtige moleculen, de enorm veel impact hebben op je lijf, je brein je volledige “zijn”. Ze beïnvloeden vrijwel al je cellen, weefsels en organen. In bredere zin stellen hormonen je in staat rap te vluchten, vol overgave te vechten, of door honger gedreven acties te ondernemen.

Dit geldt voor iedereen, ongeacht gender.

 

🍀 En die impact is er, of je je er nou bewust van bent of niet.

Maar bewustzijn is wel de handige keuze….

Ken je lijf. Ken jezelf.

Zou je een belangrijke vergadering plannen om middernacht? Zo je belangrijke vraagstukken bespreken tijdens de nachtelijke uren, vechtend tegen de slaap? Nee. Waarschijnlijk niet.

Waarom niet?
Omdat we allemaal haarfijn aanvoelen dat onze frontale neocortex suboptimaal presteert bij slaapgebrek.

Het is dus een heel zinvolle keuze om die vergadering op een logischer moment te plannen. Een moment dat in lijn ligt met ons natuurlijke moment van concentreren en analyseren: overdag.

Je biologische ritme hierin volgen, ondersteunt het optimaal presteren van jouzelf en je collega’s.

Een ander biologisch rimte, negeren we doorgaans volkomen. 

De menstruatiecyclus en de effecten van de perimenopauze, bestaan op een ruimere tijdsschaal dan ons dag- en nachtritme. Ze hebben effect op cel activiteit, DNA transtricptie, breinfunctioneren en weefselopbouw.

Met andere woorden: hormonen beïnvloeden je humeur, je concentratievermogen, energie e metabolisme. Zelfs je verlangen naar sociale interacties.

Om maar een paar effecten te noemen.
Er zijn er honderden.

Mensen die menstrueren,
beschikken over extra interne dynamiek.

De menstruatiecyclus en de perimenopauze behoren helaas tot stevige taboe onderwerpen.
Ongelooflijk zonde.

Want als we durven spreken over de enorme kracht van hormonen én de winst die er te behalen valt, gaan we er mijns inziens enorm op vooruit. Zowel in organisaties, als in onze maatschappij.

De huidige taboes zijn vanuit historisch en sociaal-maatschappelijk oogpunt goed te verklaren. Maar het is verdraaid jammer.

Want het kost nogal wat.

Zowel in euro’s en als in welzijn…

Vertrouwd door onder andere

Een workshop over de biologie van de menstruatiecyclus
is niet alleen een investering in het welzijn van medewerkers,
maar ook in de cultuur, productiviteit en duurzaamheid
van de organisatie als geheel.

Een workshop over de biologie van de menstruatiecyclus is niet alleen een investering in het welzijn van medewerkers, maar ook in de cultuur, productiviteit en duurzaamheid van de organisatie als geheel.

Wat gebeurt er, als we gaan erkennen dat vrouwen intern dynamisch zijn?

Als we erkennen dat er dagen zijn vol energie, focus en creativiteit?

En wat gebeurt er dan, als we haar de ruimte geven die energie ook daadwerkelijk te benutten?

Wat levert dat op?

Welke kansen liggen er eigenlijk?

En andersom: wat gebeurt er, als we ruimte maken voor gesprekken over de zwaarste dagen van de cyclus?
Wat gebeurt er, als de fysiologie van een vrouw daadwerkelijk begrijpen?
En daarover mogen praten?

En de cultuur van een bedrijf erop aanpassen?

Ik zie dat organisaties die antwoorden op deze vragen zochten (en vonden!) blijere werknemers hebben. Mensen die meer tevreden zijn.

Het zijn werkvloeren waarop mensen elkaar begrijpen. Naar elkaar luisteren, omdat ze snappen dat ervaringen verschillen. En dat komt uiteindelijk ten goede komt aan iedereen: mannen, vrouwen, maakt niks uit.

En er zijn zelfs mensen die me na een workshop een berichtje sturen: “Anneke dit werkt thuis ook!”
“Het heeft ook effect op hoe ik met mijn partner om ga. Of mijn kinderen. Of mensen om me heen”. 

Waarom is kennis en begrip zo essentieel?

“Er mag niet over gesproken worden”, dus mensen verbergen wat hen dwars zit.

Schaamte verplettert de hulpvraag. Mensen staan er letterlijk alleen voor.

Taboes veroorzaken fysieke en mentale belasting. Terwijl organisaties juist floreren wanneer mensen hun volledige potentieel kunnen benutten. Teamleiders en CEO’s kunnen effectief leiding geven, wanneer ze mensen begrijpen. Zonder de juiste kennis en daaruit voortvloeiende oplossingen en begrip, wordt dit allemaal ontzettend lastig.

Zodra je de fysiologie begrijpt, kun je ontdekken wat dat dan op dagelijkse basis voor je betekent. Voor jou. Voor je werk. Voor je relaties en contact met mensen om je heen.

Mijn workshops, trainingen en trajecten staan stevig geworteld in de biologie.

Zodra je deze fysiologie begrijpt, kun je ontdekken wat dat dan op dagelijkse basis voor je betekent.
Voor jou.
Voor je werk.
Voor je relaties en contact met andere mensen om je heen.

Kennis geeft inzicht. Maakt je veerkrachtiger.
Het stimuleert wederzijds begrip en vindingrijkheid.
Of, zoals Nelson Mandela dat zo krachtig zei: “education is the most powerful tool you can use, to change the world”

, MSc

Reviews

“Als je meer wilt weten over de menstruatiecyclus, dan is Anneke Valk de beste spreker van Nederland. Waarom? Ze is gepassioneerd, benaderbaar, open en eerlijk, en ze luistert oprecht naar vragen. Ze weet heel het publiek te boeien; er ontstond zelfs een gevoel van saamhorigheid in de zaal. Tot slot is ze ontzettend ontwapenend. Geen vraag is te veel of te gek. ”

Docent biologie (39) middelbare school, Arnhem

“De sessie van Anneke werd zeer gewaardeerd (4,6 op schaal 5). Alle deelnemers gaven achteraf aan dat de interactieve sessie een waardevolle tijdsbesteding was. Het was erg interessant en leerzaam.”

VanBerkel Professionals

“Er werd nog zo veel nagepraat na de eerste workshop over de menstruatiecyclus. Mensen waren enthousiast en je kon merken dat het ijs gebroken was. We hebben Anneke direct nogmaals geboekt voor een sessie voor ons kernteam met leidinggevenden. We willen deze kennis integreren in onze bedrijfscultuur”

YOAST

“Anneke is a very passionate, enthusiastic and knowledgeable speaker. It was informative and helpful and she created a safe and open environment.”

WUR researcher

“You are the most eloquent speaker I’ve ever seen on stage. Anneke has a very high level of emotional intelligence. She is sensitive, inclusive and eloquent. The way she connects to the audience is incredible. She makes the room an emotionally safe place to be in”

Dani Kortekaas, Wageningen University

“We’re thrilled to express our gratitude to Anneke Valk for her captivating session titled “Bloody Beautiful.” By delving into the complexities of women’s menstrual cycle, hormones, and the transformative processes within our bodies, Anneke’s presentation not only enriched our understanding, but also equipped us with practical tools. Knowledge is power, and these insights will undoubtedly contribute to our vitality, energy levels, and overall well-being.”

 ENAS (European Network for Academic Sports)
over workshop “Bloody Beautiful”, April 2024

Samenwerkingen

Esther Mollema

Ze is spreker, trainer, onderzoeker en auteur. Haar kennis en inzichten over leiderschap, high performance, inclusie, diversiteit én onbewuste vooroordelen maken Esther een veelgevraagd spreker. En terecht. Haar trainingen worden zeer gewaardeerd door (inter)nationaal publiek.

Esther vroeg me als spreker voor haar incompany trainingen over onbewuste vooroordelen. Want vooroordelen hangen nauw samen met de werking van ons brein. Kennis over je eigen biologie hangt daarmee hangt bijzonder nauw samen met succesvolle D&I resultaten in je organisatie…

Filip de Groeve

Hij is taboe strijder en spreekt over dat wat mensen liever verbergen. Waarom? Taboes doorbreken is inclusie creëren. Vraag Filip als spreker wanneer je binnen je organisatie wilt kunnen praten over moeilijke ondewerpen. Filip doorbreekt de stilte en schaamte met een humoristische, wervelende en soms ongemakkelijke keynote, die werkelijk aanzet tot denken en gesprek.

We schrijven samen een boek! Meer nieuws daarover volgt later in 2024.

Filip en ik zijn erg blij met de wederzijdse inspiratie, stevige inhoudelijke gesprekken en solide samenwerking. 

Betterpad ~ Suze de Boer

Suze de Boer richt zich met Betterpad op jonge meiden. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de meisjes wil weten wat menstruatie is, maar vaak niet het volledige verhaal begrijpt. Betterpad brengt alle informatie op een manier die wel te begrijpen is, voor iedereen.

Ik schreef voor Betterpad de inhoudelijke, biologische teksten. Suze herschrijft deze naar taal specifiek voor haar doelgroep. Ze doet werkelijk fantastisch werk; van harte aanbevolen als je informatie zoekt voor deze jonge doelgroep!

Katharina Eggert

“We are like Yin and Yang on stage!” Katharina smiled happily, after our first presentation together.

Indeed we are. Katharina is the founder of Work that Period! and she offers incredibly valuable knowledge on menstrual conditions and disorders. She integrates the societal relevance ánd how to approach situations as positively as possible.

Together, we create an empowering experience. That power is already within you; we simply help you access it. How? By offering fundamental knowledge, crucial questions and invaluable human connection.

Expect to be surprised, stunned, fascinated and thrilled when attending one of our interactive lectures or workshops.