Vanuit kennis
over je eigen biologie,
en verbinding met je lijf.

Hormonen beïnvloeden je lijf, je brein, je hele “zijn”.
En jij beïnvloedt je hormonen; bewust of onbewust.
Door hoe jij beweegt, eet, werkt, slaapt en liefhebt.

Stap 1

Workshops

De overrompelende kracht van hormonen kent iedereen. De minuscule moleculen laten je a la minuut reageren bij gevaar. Ben je vermoeid, verliefd of verontrust? Dan beïnvloeden ze je brein. Heel menselijk. Waarom negeren we de significante impact van de menstruatiecyclus en overgang dan volkomen?

Stap 2

Trainingen

Wat is de prijs van verloren tijd? Wat zijn cascade effecten van het “niet-weten”? Ik geloof dat heel veel mensen dolgraag ondersteuning willen bieden; dolgraag rekening willen houden met elkaar. We weten simpelweg niet hoe.

Een training is een deep dive voor leidinggevenden, vitaliteitscoaches of HR professionals.

Stap 3

Trajecten

Bij ruim 75% van de vrouwen leidt de perimenopauze tot psychische of lichamelijke klachten (CNV, 2023). De particuliere én professionele Trajecten bieden 8 weken (2 cycli) concrete handvatten, fundamentele kennis en contact. In kleine groepen; daardoor bijzonder effectief. Als organisatie zendt je een krachtige boodschap uit: we waarderen jou en je talenten; en zijn toegewijd aan je welzijn en vitaliteit.

Kunnen we haar nog ontslaan?

Een nieuwe collega is om de zoveel weken opvallend emotioneel. Ze is wel fysiek aanwezig, maar lijkt gemakkelijk geraakt. Jij loopt op je tenen. Daarover zwijgen, lijkt soms de makkelijke oplossing. Want dit zeg je toch niet hardop? Hoe zou je zo’n gesprek beginnen?

Te moeilijk.
Te lastig.
Te veel taboe.

Helaas. Zonder begrip voor elkaar, groeien onbegrip en frustraties.

Bewustzijn is een handige keuze

Hormonen hebben ongelooflijk veel impact. Het zijn minuscule moleculen die enorm veel impact hebben op je lijf. Ze stellen je in staat rap te vluchten, vol overgave te vechten, of door honger gedreven acties te ondernemen.

Ze hebben impact op je lijf, je brein, je hele “zijn”.
Dit geldt voor iedereen, ongeacht gender.

En die impact is er, of je je er nou bewust van bent of niet.
Maar bewustzijn is wel de handige keuze….

“Knowledge is power”

Dat spreekwoord bestaat niet voor niets.
Als je snapt wat er gebeurt in je lijf (of dat van je vrouw, vriendin of dochter) kun je handige en praktische keuzes maken. Makkelijker in verbinding staan. Zowel met jezelf, als met elkaar.

Exact om die reden, staan alle keynotes, workshops, trainingen en trajecten die ik bied, stevig geworteld in fundamentele biologie. Ik integreer wetenschappelijke kennis en uitkkomsten van sociaal onderzoek met dat wat op dit moment in jullie organisatie leeft. Het is een holistische aanpak, want je lijf is uiteindelijk veel meer dan dat wat de wetenschap zegt. Iedereen is biochemisch uniek en het is zinvol het ook daar over te hebben.

Het is magisch om te zien wat er gebeurt, wanneer deze fundamentele kennis opeens breed gedragen wordt in teams en organisaties. Mensen gaan praten. Delen. Snappen opeens wat er gebeurt. En durven daarover te praten met elkaar.

Zo waardevol.

Ik wil dat je de cyclus én overgang kunt uittekenen op een bierviltje

Heel eerlijk: ik begrijp er niets van. Waarvan? Dat er maar zo weinig mensen zijn, die de natuurlijke cadans van hormonen op een bierviltje kunnen uittekenen en aan een ander kunnen uitleggen. Want het is zó fundamenteel. Het heeft zo veel invloed.

En dat is trouwens ook meteen mijn doel: dat jij dat na een workshop wel kunt.

Pas als je erover mag spreken, kun je samen oplossingen vinden

Het vraagt een flinke dosis lef: te durven bespreken dat mannen en vrouwen absoluut gelijkwaardig zijn, maar niet hetzelfde. Er bestaan fundamentele biologische verschillen, waardoor we de wereld (en de werkvloer) anders beleven.

En het is ongelooflijk makkelijk om dan in clichés en stigma’s te belanden.
“Liever een man dan een vrouw in dienst, lekker stabiel”

Dan in de verdediging schieten, is verleidelijk.

Maar het schiet niet op…

Ik geloof in de kracht van kennis. Ik geloof dat zowel mannen als vrouwen hunkeren naar begrip, inzicht en misschien zelfs een nieuw perspectief. Want anders kijken, verscherpt je blik.

Als we durven spreken over de enorme kracht van hormonen én de winst die er te behalen valt, gaan we er mijns inziens enorm op vooruit. In organisaties, en in onze maatschappij. De huidige taboes zijn vanuit historisch en/of sociaal-maatschappelijk oogpunt goed te verklaren. Maar het is verdraaid jammer.

Want het kost nogal wat.

Zowel in euro’s en als in welzijn…

 

Vertrouwd door onder andere

Een workshop over de biologie van de menstruatiecyclus
is niet alleen een investering in het welzijn van medewerkers,
maar ook in de cultuur, productiviteit en duurzaamheid
van de organisatie als geheel.

Een workshop over de biologie van de menstruatiecyclus is niet alleen een investering in het welzijn van medewerkers, maar ook in de cultuur, productiviteit en duurzaamheid van de organisatie als geheel.

Wat gebeurt er, als we gaan erkennen dat vrouwen intern dynamisch zijn?

Als we erkennen dat er dagen zijn vol energie, focus en creativiteit?

En wat gebeurt er dan, als we haar de ruimte geven die energie ook daadwerkelijk te benutten?

Wat levert dat op?

Welke kansen liggen er eigenlijk?

En andersom: wat gebeurt er, als we ruimte maken voor gesprekken over de zwaarste dagen van de cyclus?
Wat gebeurt er, als de fysiologie van een vrouw daadwerkelijk begrijpen?
En daarover mogen praten?

En de cultuur van een bedrijf erop aanpassen?

Ik zie dat organisaties die antwoorden op deze vragen zochten (en vonden!) blijere werknemers hebben. Mensen die meer tevreden zijn.

Het zijn werkvloeren waarop mensen elkaar begrijpen. Naar elkaar luisteren, omdat ze snappen dat ervaringen verschillen. En dat komt uiteindelijk ten goede komt aan iedereen: mannen, vrouwen, maakt niks uit.

En er zijn zelfs mensen die me na een workshop een berichtje sturen: “Anneke dit heeft ook effect op hoe ik met mijn partner om ga. Of mijn kinderen. Of mensen om me heen”. 

Waarom is kennis en begrip zo essentieel?

“Er mag niet over gesproken worden”, dus mensen verbergen wat hen dwars zit. Schaamte verplettert de hulpvraag. Mensen staan er letterlijk alleen voor.

Taboes veroorzaken fysieke en mentale belasting. 

In scherpe tegenstelling: organisaties kunnen juist floreren wanneer mensen hun volledige potentieel kunnen benutten. Teamleiders en CEO’s kunnen effectief leiding geven, wanneer ze mensen begrijpen. Zonder de juiste kennis en daaruit voortvloeiende oplossingen en begrip, wordt dit allemaal ontzettend lastig.

Zodra je de fysiologie begrijpt, kun je ontdekken wat dat dan op dagelijkse basis voor je betekent. Voor jou. Voor je werk. Voor je relaties en contact met mensen om je heen.

Mijn workshops, trainingen en trajecten staan stevig geworteld in de biologie.

Zodra je deze fysiologie begrijpt, kun je ontdekken wat dat dan op dagelijkse basis voor je betekent. Voor jou. Voor je werk. Voor je relaties en contact met andere mensen om je heen.

Kennis geeft inzicht. Maakt je veerkrachtiger.
Het stimuleert wederzijds begrip en vindingrijkheid.
Of, zoals Nelson Mandela dat zo krachtig zei: “education is the most powerful tool you can use, to change the world”

, MSc

Reviews

“Als je meer wilt weten over de menstruatiecyclus, dan is Anneke Valk de beste spreker van Nederland. Waarom? Ze is gepassioneerd, benaderbaar, open en eerlijk, en ze luistert oprecht naar vragen. Ze weet heel het publiek te boeien; er ontstond zelfs een gevoel van saamhorigheid in de zaal. Tot slot is ze ontzettend ontwapenend. Geen vraag is te veel of te gek. ”

Docent biologie (39) middelbare school, Arnhem

“De sessie van Anneke werd zeer gewaardeerd (4,6 op schaal 5). Alle deelnemers gaven achteraf aan dat de interactieve sessie een waardevolle tijdsbesteding was. Het was erg interessant en leerzaam.”

VanBerkel Professionals

“Er werd nog zo veel nagepraat na de eerste workshop over de menstruatiecyclus. Mensen waren enthousiast en je kon merken dat het ijs gebroken was. We hebben Anneke direct nogmaals geboekt voor een sessie voor ons kernteam met leidinggevenden. We willen deze kennis integreren in onze bedrijfscultuur”

YOAST

“Anneke is a very passionate, enthusiastic and knowledgeable speaker. It was informative and helpful and she created a safe and open environment.”

WUR researcher

“You are the most eloquent speaker I’ve ever seen on stage. Anneke has a very high level of emotional intelligence. She is sensitive, inclusive and eloquent. The way she connects to the audience is incredible. She makes the room an emotionally safe place to be in”

Dani Kortekaas, Wageningen University

“We’re thrilled to express our gratitude to Anneke Valk for her captivating session titled “Bloody Beautiful.” By delving into the complexities of women’s menstrual cycle, hormones, and the transformative processes within our bodies, Anneke’s presentation not only enriched our understanding, but also equipped us with practical tools. Knowledge is power, and these insights will undoubtedly contribute to our vitality, energy levels, and overall well-being.”

 ENAS (European Network for Academic Sports)
over workshop “Bloody Beautiful”, April 2024

Samenwerkingen

Esther Mollema

Ze is spreker, trainer, onderzoeker en auteur. Haar kennis en inzichten over leiderschap, high performance, inclusie, diversiteit én onbewuste vooroordelen maken Esther een veelgevraagd spreker. En terecht. Haar trainingen worden zeer gewaardeerd door (inter)nationaal publiek.

Esther vroeg me als spreker voor haar incompany trainingen over onbewuste vooroordelen. Want vooroordelen hangen nauw samen met de werking van ons brein. Kennis over je eigen biologie hangt daarmee hangt bijzonder nauw samen met succesvolle D&I resultaten in je organisatie…

Filip de Groeve

Hij is taboe strijder en spreekt over dat wat mensen liever verbergen. Waarom? Taboes doorbreken is inclusie creëren. Vraag Filip als spreker wanneer je binnen je organisatie wilt kunnen praten over moeilijke ondewerpen. Filip doorbreekt de stilte en schaamte met een humoristische, wervelende en soms ongemakkelijke keynote, die werkelijk aanzet tot denken en gesprek.

We schrijven samen een boek! Meer nieuws daarover volgt later in 2024.

Filip en ik zijn erg blij met de wederzijdse inspiratie, stevige inhoudelijke gesprekken en solide samenwerking. 

Betterpad ~ Suze de Boer

Suze de Boer richt zich met Betterpad op jonge meiden. Uit onderzoek blijkt dat 91% van de meisjes wil weten wat menstruatie is, maar vaak niet het volledige verhaal begrijpt. Betterpad brengt alle informatie op een manier die wel te begrijpen is, voor iedereen.

Ik schreef voor Betterpad de inhoudelijke, biologische teksten. Suze herschrijft deze naar taal specifiek voor haar doelgroep. Ze doet werkelijk fantastisch werk; van harte aanbevolen als je informatie zoekt voor deze jonge doelgroep!

Menstruatievoorlichtingsinstituut

Het menstruatievoorlichtingsinstituut is specialist in menstruatieklachten. Hun belangrijkste boodschap: er zijn oplossingen. Het instituut heeft al vele vrouwen én mannen geholpen om een nieuwe kijk te krijgen op de menstruatiecyclus. Yes, juist ook de mannen: zij spelen een cruciale rol in dit bewustwordingsproces.

Voor het instituut ben ik brainstorm partner en waarschijnlijk in de nabije toekomst ook trainer. We waarderen elkaars kennis en we delen een holistische visie op zowel de cyclus als overgang.